ДОБРЕДОЈДОВТЕ

ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧИЛИШТЕТО И НЕГОВАТА РАБОТА

Горди сме на нашиот изграден мултикултурен етос и начинот на кој нашата заедница соработува во надминување на разликите. Нашата наставна програма е заснована на почитување на законските прописи.

Bista
УПИСИ

Информации и потребни
документи за запишување

СПИСОК

Ученици во реон на училиштето

УПАТСТВО

Информации за организирање
на наставата

РЕОНИЗАЦИЈА

Улици кои припаѓаат
на училиштето

НА ЧАСОВИ

НАШИ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМИ

ДНЕВНИ ПРОГРАМИ
  • 8:00-8:30 Редовен час
  • 9:00 Доручек *
  • 9:30 ФЗО
  • 10:00 Наука или уметност
  • 10:30 Игра во природа

* Создадени можности за ученикот да може да истражува.

АКТУЕЛНИ НОВОСТИ И НАСТАНИ

СИТЕ НАСТАНИ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ

Објавен билтен „Цели за одржлив развој за ученици“

Професорите од ОУ Малина Попиванова Кочани, работеа на…

Прв состанок од проектот Sustainable Development Goals for Pupils

Во среда, на 22.03.2023 год. наставници од ООУ…

Сообраќајна едукација за првоодделенците

Општина Кочани, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот…