Вработени

НАШИ НАСТАВНИЦИ

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА
АКТИВНО УЧЕЊЕ И
КВАЛИТЕТНА ГРИЖА

Ако сте се нашле во иста или
слична ситуација, ве молам прочитајте!!!

Неодамна ме прашаа „Кои се најважните личности
во животот на учениците?“ и веднаш знаев дека
одговорот е „наставниците“. Но, иако без двоумење
одговорив, сепак тоа ме натера да размислам за
вистинското прашање: „Што е тоа што го прави
наставникот ОДЛИЧЕН наставник?“
Најдобар начин да одговорам на ова е преку
рефлексија на влијанието што наставниците
го имаат врз мојот личен развој.

Shirley Smith
1st grade teacher

Hello, I’m a teacher, real man you alway see in your TV. Surprise, i’m also and a photography teacher.

Amy Helms
1st grade teacher

Hello, I’m a teacher, real man you alway see in your TV. Surprise, i’m also and a photography teacher.

Kathryn Brooks
1st grade teacher

Hello, I’m a teacher, real man you alway see in your TV. Surprise, i’m also and a photography teacher.

Kathrin Harrison
1st grade teacher

Hello, I’m a teacher, real man you alway see in your TV. Surprise, i’m also and a photography teacher.

Shirley Smith
1st grade teacher

Hello, I’m a teacher, real man you alway see in your TV. Surprise, i’m also and a photography teacher.

Amy Helms
1st grade teacher

Hello, I’m a teacher, real man you alway see in your TV. Surprise, i’m also and a photography teacher.

Kathryn Brooks
1st grade teacher

Hello, I’m a teacher, real man you alway see in your TV. Surprise, i’m also and a photography teacher.

Kathrin Harrison
1st grade teacher

Hello, I’m a teacher, real man you alway see in your TV. Surprise, i’m also and a photography teacher.