Процес на запишување

За да аплицирате во Училиштето, ве замолуваме да соберете и подготвите различни материјали кои ќе ни помогнат да ги оцениме вашите квалификации. Запомнете, сите материјали мора да се достават на интернет до крајните рокови за аплицирање. Следното служи како преглед на она што треба да го подготвите.

1

Писмена пријава

За да аплицирате во Училиштето, ве замолуваме да соберете и подготвите различни материјали кои ќе ни помогнат да ги оцениме вашите квалификации. Запомнете, сите материјали мора да се достават на интернет до крајните рокови за аплицирање. Следното служи како преглед на она што треба да го подготвите.

+ Transcript(s)

+ Essay

+ Препораки

+ Resume

+ Acceptance of Policies

2

Интервју

Откако вашата писмена апликација ќе биде поднесена и разгледана, ќе бидете поканети на интервју.

3

Post-Interview

Во рок од 24 часа од интервјуто, од кандидатите се бара да достават писмено размислување преку нашиот онлајн систем за аплицирање. Детални упатства ќе бидат доставени до оние апликанти кои се поканети на процесот на интервју.