SJ Univer - шаблон joomla Продвижение
×

Предупредување

JUser: :_load: Неможно вчитување корисник со ID: 870

ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ

БИОДИВЕРЗИТЕТ-БРЕГАЛНИЧКИ РЕГИОН

Објавено во ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Петок, 22 Мај 2015 00:00
3027 Hit
(1 Гласај)
УЧЕНИЦИТЕ ОД 7 ОДД ГО АНАЛИЗИРАА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА , ЖИВОТИНСКИОТ И РАСТИТЕЛНИОТ СВЕТ, АКТИВНОСТИТЕ БЕА ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ ,, ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА БРЕГАЛНИЧКИОТ РЕГИОН ,, ПОД МЕНТОРСТВО НА НАСТАВНИЦИТЕ СЛАВИЦА АТАНАСОВА И АЛЕКСАНДРА ДОЈЧИНОВА

ПРЕДАВАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОД СТРАНА НА ПС КОЧАНИ

Објавено во ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Петок, 22 Мај 2015 00:00
2783 Hit
(1 Гласај)

ОД СТРАНА НА ВРАБОТЕНИ СТРУЧНИ ЛИЦА ВО ПС КОЧАНИ БЕЛОГАСКИ БОРЧО И ШАХИНОВ ОЛИВЕР СЕ СПРОВЕДЕ ЕДУКАТИВНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА ,, НАРКОМАНИЈА,, ВО СКЛОП НА НАСАТВНИОТ ПРЕДМЕТ УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО , СО УЧЕНИЦИТЕ ОД 7 ОДД ПОД МЕНТОРСТВО НА НАСТАВНИК СЛАВИЦА АТАНАСОВА И УЧИЛИШЕН ПЕДАГОГ ИВАНА СИМИЈОНОВА .

ПРЕКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ПОКАЖА НЕГАТИВНОСТИТЕ ОД УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ СРЕДСТВА , УЧЕНИЦИТЕ ОД 7 ОДД СЕ ИДНИНАТА НА ОИПШТЕСТВОТО И СЕ ТАРГЕТ ГРУПА НА КОЈА ТРЕБА ДА ИМ СЕ ПОСВЕТИ МНОГУ ВНИМАНИЕ ВО ДЕЛОТ НА ПОРОЦИТЕ НА ДЕНЕШНИНАТА 

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОНИЕТО

Објавено во ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Понеделник, 18 Мај 2015 00:00
2236 Hit
(1 Гласај)
Во склоп на Мегуетничка интеграција во образованието , се одржаа планираните активности со училиштето ОУ ,, Орхан Џемаили ,, Струга  со кое ОУ ,, Малина Попиванова ,, Кочани има потпишано меморандум за соработка се одржа заеднички час по Англиски јазик спортски натпревари и заедничко дружење на учениците од двете училиште . Активностите се одржаа во Струшкото училиште .

ТРЕТТО МЕСТО НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР БИОЛОГИЈА

Објавено во ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Петок, 15 Мај 2015 00:00
2827 Hit
(1 Гласај)

На одржаните државни натпревари по наставниот предмет Биологија , ученикот Никола Пeтрушев 7/1 одд го освои 3-то  место .

Во конкуренција на 250 натпреварувачи кои се стекнаа со право на учество на државен натпревар по Биологија после освоените бодови на општински и регионални натпревари ученикот Никола Петрушев е третт по знаење во Република Македонија . Честитки за Никола и му посакуваме понатамошни успеси . Ученикот е под менторство на наставник Катерина Нисова и Ленче Стојанова .

ИНОВАЦИИ 9 0ДД ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТБ

Објавено во ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Среда, 13 Мај 2015 00:00
2788 Hit
(1 Гласај)

Презнетација од Стопанска банка Кочани , Симона Крушарева и Билјана Николовска на 9 одд по наставниот предмет Иновации беше реализирана на тема ,, Иновација во банкарството , начини на плаќање ,, .

Благодарност за одвоеното време од страна на претставниците на СТБ-Кочани и предментниот наставник Славица Атанасова . Ваква презентација очекуваме да се случува и понатаму посебно за учениците од 8 и 9 одд кои веќе имаат потреба од сознанија за начините на банкарското работење односно односот кон финансиите .

СЕРТИФИКАТИ

Објавено во ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Вторник, 12 Мај 2015 00:00
2570 Hit
(1 Гласај)
ПРЕДМЕТНИТЕ НАСТАВНИЦИ СЛАВИЦА АТАНАСОВА И МАРИЈА ИЛИЕВА СЕ СТЕКНАА СО СЕРТИФИКАТИ ПО ПОСЕТЕНА ОБУКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА СОДРЖИНИ ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ИНОВАЦИИ ОД НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО ИНОВАЦИИ ЗА 9 ОДД НА ДЕВЕТГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРВО И ВТОРО МЕСТО НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ИНОВАТОРИ

Објавено во ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Сабота, 09 Мај 2015 00:00
2266 Hit
(1 Гласај)
НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ЗА МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ИНОВАТОРИ ОДРЖАН НА 09.05.2015 ГОД ВО СКОПЈЕ  УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ ,, МАЛИНА ПОПИВАНОВА ,, ГИ ОСВОИЈА 

ПРВО МЕСТО ЗА ТЕОДОРА САНЕВА - АВТОМАТИКА 
ВТОРО МЕСТО САШКА ЈОВАНЧЕВСКА- ФОТОТЕХНИКА 
ШЕСТО МЕСТО ЈАНА ИГНАТОВА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА 
ПОД МЕНТОРСТВО НА НАСТАВНИК МАРИЕТКА СТОЈАНОВА И ПОДРШКА ОД РОДИТЕЛИТЕ 
ЧЕСТИТКИ ЗА ОСВОЕНИТЕ МЕСТА И БЛАГОДАРНОСТ ДО УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДОСТОЈНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО ,, МАЛИНА ПОПИВАНОВА ,, И ОПШТИНА КОЧАНИ  

ДЕТСКИ СЕМАФОР ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ

Објавено во ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Четврток, 07 Мај 2015 00:00
2841 Hit
(1 Гласај)

РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ДЕТСКИ СЕМАФОР ВО ОУ ,, МАЛИНА ПОПИВАНОВА,, КОЧАНИ НА 07.05.2015 

mala grupa zenski 
Jovana Petrova - Krste Petko Misirkov
Hristina Krstova - Malina Popivanova
mala grupa maski
Denis Jangelov - Krste Petkov Misirkov
Darko Zlatkov - Malina Popivanova
golema grupa
Aleksandar Gligorovski - Malina Popivanova
Ivana Dimitrova - Malina Popivanova

Ментор Мариетка Стојанова 

Совет за безбедност Општина Кочани 

Честитки и многу успех во понатамошните натпревари 

СТАТУТ

Основното училиштето ,,Малина Попиванова,,- Кочани е основано со Одлука бр. 02-251/4 од 26.08.1985 година, а е верифицирано со Решение бр. 13-6492 од 20.12.1985 год. од Секретаријат за општествени дејности-Кочани.

Училиштето има својство на правно лице и е запишано во судскиот регистер по ЕМБ 4107390.

КОНТАКТ ИНФО

Училиштето „Малина Попиванова“ се наоѓа во близина на Заводот за вработување.

Тодосија Паунов бр.95, Кочани

Телефон/Факс: 033/271-692